Misi
---------------------
 Matlamat
---------------------
 Peranan
---------------------
 Strategi
---------------------
 Struktur
 Organisasi

---------------------
 Piagam
 Pelanggan

---------------------
 Teks Khutbah
---------------------
 Waktu
 Sembahyang

---------------------
 
---------------------
 Maklumbalas
---------------------

Pengenalan

Jabatan Hal Ehwal Masjid telah diperkenankan penubuhannya pada 26 Muharram 1414 bersamaan 16 Julai 1993. Sebelum ini segala urusan yang berhubung dengan masjid adalah di bawah Jabatan Hal Ehwal Syara'iah. Jabatan ini mula berfungsi sepenuhnya pada 1 Oktober 1993. Pada November 1998, Jabatan ini berpindah ke bangunan baru yang terletak di Simpang 15, Jalan Sumbiling, Negara Brunei Darussalam.

Misi

  • Menjadikan masjid pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran ke arah taqwa.

 


|| Misi | Matlamat | Peranan | Strategi | Struktur Organisasi | Piagam Pelanggan | Maklumbalas ||
|| Home | Government | Ministries and Departments | About Brunei | On-line News | Important Contacts | Related Sites ||