Misi
Matlamat
Peranan
Strategi
Struktor Organisasi
Piagam Pelanggan
Laman web masjid-masjid
Teks khutbah
Maklum balas

11 Syaaban 1423/18 Oktober 2002

 

PERDAMAIAN

Muslimin mukminin yang diberkati Allah,

         Marilah kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wataala dengan sebenar-benar takwa, kerana dengan bertakwa sahajalah hidup kita akan selamat dan berbahagia, iaitu dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala apa-apa jua tegahannya.

Muslimin yang berbahagia,

         Kita amat bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wataala yang telah mengurniakan kita dengan nikmat yang melimpah ruah, di antara nikmat-nikmat itu ialah nikmat Islam.  Islam adalah agama sejahtera, agama keamanan dan kedamaian.  Sesuai dengan namanya ‘ISLAM’ yang bererti selamat, sejahtera, aman dan damai.  Di atas dasar itulah Islam mengaturkan hubungan antara sesama manusia, bangsa dan negara dengan diasaskan kepada konsep cinta pada kedamaian dan kesejahteraan bukannya permusuhan dan kebencian.  Bahkan agama Islam sendiri telah dikembangkan oleh Nabi Junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kesopanan serta membuat hubungan yang baik lagi mesra dengan semua umat manusia, baik orang-orang Islam mahupun orang-orang bukan Islam.  Islam menganjurkan kita bersatu dan menjaga keselamatan sesama manusia, orang Islam dan bukan Islam.

         Hakikatnya Islam adalah agama yang penuh dengan nilai-nilai suci, penuh dengan rahmat dan belas kasihan, maka kerana itulah Islam tidak akan sekali-kali membenarkan umatnya melakukan keganasan dan kekejaman.  Ini adalah bertujuan supaya keselamatan dan kesejahteraan umat manusia akan sentiasa terpelihara.  Malahan barangsiapa yang melakukan tindakan yang melampau batas akan dikenakan hukuman walaupun ianya dilakukan terhadap orang-orang bukan Islam.  Inilah ciri-ciri keistimewaan ajaran Islam yang sentiasa memikirkan keadaan umatnya supaya dapat hidup dimuka bumi ini dengan damai.  Perkara ini jelas terbukti dari prinsip yang diamalkan dalam Islam iaitu untuk tidak melakukan pembunuhan ke atas sesiapa jua dengan sewenang-wenangnya sehinggakan membunuh diri sendiri pun diharamkan.

         Islam agama kasih sayang yang amat menitik beratkan keadilan dan kerana itulah juga ketika peperangan berlaku Islam mengharamkan pembunuhan ke atas kanak-kanak, wanita, orang-orang tua, orang-orang sakit, orang yang sedang melakukan ibadat, orang yang tidak ikut berperang serta tawanan perang.  Bahkan perbuatan memusnahkan harta benda, tanaman dan membunuh binatang ternakan juga adalah ditegah.  Inilah bukti betapa Islam tidak membenarkan kezaliman berlaku.  Inilah juga nilai mulia yang tinggi yang diamalkan dalam Islam.  Iaitu dengan mengamalkan sikap sabar, bertimbang rasa, kawal diri, tidak menganiaya dan bersikap adil maka dengan sedemikian ini akan dapat mengetepikan seseorang itu dari bersikap ganas, keras hati dan suka berbuat zalim serta kemusnahan di muka bumi.  Disinilah cahaya  dan manisnya aturan dalam ajaran Islam tersebut.  Agama menyatupadukan seluruh umat.  Agama harmoni yang mencintai keadilan dan keamanan.

Ahli Jumaat yang dirahmati Allah,

         Sesungguhnya Agama Islam telah menetapkan satu undang-undang untuk memupuk hubungan yang baik sesama manusia, walaupun berlainan agama.  Iaitu melalui perpaduan, kerana perpaduan amat penting dalam kehidupan kita dalam sebuah masyarakat, negara dan seterusnya bagi umat sejagat.  Ini kerana hanya dengan cara tersebut sahajalah yang dapat melahirkan umat yang kuat, saling berganding bahu serta pemedulian, maka perdamaian tentu saja akan dapat dicapai dan permusuhan akan dapat dihindarkan.

         Dengan perpaduan keindahan persaudaran dapat kita saksikan di dalam sebuah masyarakat.  Begitu juga dengan perpaduan dapat menjamin kehidupaan yang harmoni dan aman.  Sekaligus mengelakkan berlakunya permusuhan, perpecahan dan tindakan buruk sesama manusia.  Dengan perpaduan, manusia akan membuat pembangunan masyarakat yang membawa kemajuan negara.  Seterusnya dengan perpaduan yang lebih global di peringkat antarabangsa akan mencetuskan hubungan kenegaraan untuk membina tamadun umat.

         Perpaduan hanya akan terbentuk dengan jayanya jika semua umat bekerjasama serta memberi komitmen yang bersungguh-sungguh supaya cita-cita untuk kemakmuran sejagat dapat dinikmati bersama.  Patisipasinya tidak hanya terbatas di kalangan umat Islam sahaja, bahkan juga di kalangan umat bukan Islam.  Inilah yang diamalkan dinegara kita di mana perpaduan rakyat dapat dikecapi walaupun terdapat berbilang bangsa dari pelbagai agama.  Hakikatnya kita boleh bersatupadu tidak kira apa pun agama yang mereka anuti.  Ini kerana konsep Islam ini sendiri yang menyarankan kita supaya mempunyai hubungan yang baik dengan cara bertolak ansur, saling hormat menghormati dan saling bantu membantu sesama kita.

         Diharap dengan kesedaran kita terhadap pentingnya ikatan yang kukuh di dalam sesebuah masyarakat dapat membantu kita untuk membina sebuah negara yang kuat dan mantap samada dari sudut kerukunan rakyatnya, kestabilan ekonomi, kekebalan pertahanan bersandarkan kepada semangat perpaduan semua.

         Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Al-Hujuraat ayat 13:  Tafsirannya:

“Wahai Umat manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan  dan beramah mesra antara satu dengan yang lain.  Sesungguhnya semulia-mulia kamu disisi Allah ialah orang yang lebih takwanya diantara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya.  Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu”.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 || Misi | Matlamat | Peranan | Strategi | Struktur Organisasi | Piagam Pelanggan | Laman Web Masjid-Masjid | Maklumbalas ||
|| Home | Government | Ministries and Departments | About Brunei | On-line News | Important Contacts | Related Sites ||